Skip to Main Content

Linkittäminen lisensoituihin e-aineistoihin: Etusivu

Linkitys lisensoituihin e-aineistoihin

Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka saat tehtyä suoria ja toimivia linkkejä Laurea-kirjaston hankkimiin e-aineistoihin. Opas on tarkoitettu erityisesti e-aineistoja hyödyntävän opetuksen tueksi Laureassa. Jos linkkien tekemisessä tai toimivuudessa on ongelmia, ota yhteyttä kirjastoon: library(at)laurea.fi

Linkittämisestä yleisesti

Miksi linkittää?

Monet kustantajat eivät salli esimerkiksi PDF-muotoisten artikkelien suoraa tallentamista ja jakamista esimerkiksi kurssin sivujen tai opetusportaalin kautta. Linkkien jakaminen on sen sijaan yleisesti ottaen sallittua.

Aineistojen käyttöön liittyvät ehdot vaihtelevat jonkin verran aineistojen välillä. Laurea-kirjaston hankkimien e-aineistojen käyttöehdot löydät tarvittaessa tietokantalistauksesta. Käyttöehdot avautuvat kunkin aineiston osalta copyright-kuvaketta klikkaamalla.

Linkin kopionti selaimen osoitekentästä - ei suositeltavaa

Linkkien kopioiminen suoraan selaimen osoitekentästä jonkin aineiston omassa hakuliittymässä ei yleensä tuota toimivaa lopputulosta. Syitä on lähinnä kaksi:

  1. Selaimen osoitekentän osoitteet sisältävät usein istuntokohtaisia tietoja.
  2. Laurean verkossa selaimen osoitekentästä kopioidut osoitteet eivät yleensä toimi etänä, koska niistä puuttuu etäkäytön mahdollistava proxy-palvelimen osoite.

Mistä toimivia linkkejä?

Tämän oppaan välilehdillä on eritellyt ohjeet toimivien linkkien saamiseksi yksittäisiin e-kirjoihin, e-lehtiin ja artikkeleihin sekä tietokantoihin.

Mikä on SFX?

Tässä oppaassa mainitaan usein kirjanyhdistelmä SFX. Kyseessä on Laurean käyttämä linkityspalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden  ajantasaisten lyhytlinkkien tekoon. SFX käyttää linkityksessä ns. OpenURL-tekniikkaa eli se rakentaa linkit dynaamisesti ja ajantasaisesti kirjaston voimassaolevien hankintojen ja aineistojen käyttöoikeuksien perusteella.

SFX:n avulla on mahdollista myös tarjota ns. globaali lyhytlinkki. Tämä on käyttökelpoinen vaihtoehto silloin, jos linkkiä tarjotaan myös muiden korkeakoulujen opikelijoille. Globaali SFX-lyhytlinkki huomioi kunkin korkeakoulukirjaston voimassa olevat aineistotilaukset.

Linkkien ikuisuus 

Vaikka linkit ovat pitkäikäisiä, kannattaa niiden toimivuus tarkistaa aika ajoin. Erityisesti vuodenvaihteessa, jolloin uudet aineistosopimukset astuvat voimaan, saattaa jonkin tietyn aineiston saatavuuteen tulla muutoksia.

Laurean EZproxyn osoite

Useimpien Laurea-kirjastolle lisensioitujen aineistojen etäkäyttö tapahtuu EZproxy-välityspalvelimen avulla. Jotta reitti aineistoon kulkisi EZproxyn kautta ja etäkäyttö toimisi, lisensioitujen aineistojen linkkien alussa tulee olla Laurean EZproxyn osoite. Osoite on:

https://login.nelli.laurea.fi/login?url=

Poikkeuksena ovat e-kirjapalvelut Ellibs, Ebook Central ja VLeBooks, joiden kohdalla EZproxy ei ole käytössä. E-kirjoihin linkkaamisen ohjeen löydät E-kirjat -välilehdeltä

Myöskään Terveysportin ja Oppiportin sisältöihin ei enää 1.3.2024 alkaen linkata EZproxyn kautta. Linkkausohjeen Terveysportin ja Oppiportin aineistoihin löydät Terveysportti ja Oppiportti -välilehdeltä.  

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement