Skip to Main Content

3AMK-kirjastot: 3AMK-opettajille

Materiaali 3AMK:n yhteisille kursseille

Tälle sivulle on koottu ohjeita materiaalien valintaan 3AMK-yhteiskurssien näkökulmasta.

Tarvittaessa saat lisäneuvoja esim. lisensioitujen verkkoaineistojen käyttöoikeuksista ja toimivien linkkien tekemisestä omasta kirjastostasi.

3AMK-kirjastojen kokoelmatietokannat

Kirjastojen hankkimien aineistojen saatavuudesta

Lisensioidut verkkoaineistot

Jos käytät 3AMK-kurssilla lisensioituja verkkoaineistoja (esim. e-kirjoja, e-artikkeleita, tietokantoja), ota huomioon, että opiskelijoilla on pääsy vain oman organisaation lisensioimiin aineistoihin. Esim. Laurealle lisensioituun e-kirjaan ei metropolialaisella opiskelijalla ole pääsyä, ellei Metropolialla ole erikseen hankittuna omaa lisenssiä ko. e-kirjaan.

E-kirjojen, e-lehtien ja tietokantojen saatavuuden voit tarkistaa 3AMK-Finnoista. Huomioi että tiettyjen e-kirjojen yhtäaikaiskäyttäjien määrä saattaa olla rajattu. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kirjastoon.

Opetuksessa tarvittavat e-aineistot on syytä jakaa opiskelijoille linkkien avulla. Artikkeleiden tai muiden lisensioitujen aineistojen kopioiminen ja liittäminen osaksi kurssimateriaalia ei yleensä ole sallittua.

Painetut aineistot

Jos kurssillasi käytetään painettuja kirjoja, kannattaa kirjojen saatavuus tarkistaa 3AMK-kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jos kirjojen saatavuudessa on puutteita, lähetä hankintapyyntö oman organisaatiosi kirjastoon hyvissä ajoin ennen kurssin aloitusta. Mainitse, että kyseessä on 3AMK-kurssi ja kurssin arvioitu osallistujamäärä.

Avoimen verkon aineistot

Linkittäminen on ongelmaton tapa tuoda avoimen verkon materiaaleja kurssimateriaaleihin. Jos haluat liittää avoimen verkon aineistoja muulla tavalla kurssimateriaaleiksi, katso ohjeet Kopioston sivulta.

Linkittämisestä

Toimivien linkkien muodostaminen kirjastojen lisensioimiin verkkoaineistoihin vaatii tarkkuutta. Yksi linkki ei yleensä toimi kaikkien kolmen amk:n opiskelijoille.

Pyydä apua toimivien linkkien tekemiseen omasta kirjastostasi. 

Ohjeita amk-kohtaisten linkkien tekemiseen:

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement