3AMK-kirjastot: Aineistot

Painettujen aineistojen haku

Voit hakea painettuja aineistoja korkeakoulujen omista Finna-hakupalveluista.

E-aineistot

Alla olevista linkeistä näet kaikki erilaiset e-aineistot, joita korkeakoulukirjastoille on hankittu opiskelijoiden käyttöön. E-aineistoihin kuuluu esimerkiksi artikkelitietokantoja, sanomalehtitietokantoja, tilastotietokantoja ja sanakirjoja.

Kirjastojen e-aineisto-oppaat

E-aineistoja on paljon ja niiden käyttö voi tuntua hankalalta, mutta tiedonhakuoppaat auttavat ongelmatilanteissa. Niistä saat tietoa siitä, mitä eri tietokannat sisältävät ja miten niistä kannattaa hakea tietoa. Tiettyyn koulutusalaan keskittyvistä oppaista saat tietoa kyseisen alan parhaista tiedonlähteistä.

E-aineistojen käyttöoikeuksista

Mitä ovat lisensioidut e-aineistot

Korkeakoulukirjastot maksavat lisenssimaksuja erilaisista e-aineistoista. Tyypillisiä lisensioituja e-aineistoja ovat mm. e-kirjapaketit, lehti- ja artikkelitietokannat sekä erilaiset hakuteokset ja portaalit.

Ketkä saavat käyttää lisensioituja e-aineistoja

  • Paikan päällä kirjastossa

Kaikki kirjastossa asioivat voivat käyttää lisensioituja aineistoja paikan päällä kirjaston tietokoneilla, sillä korkeakoulun verkossa ne ovat vapaasti käytettävissä. Poikkeuksen Laureassa muodostavat Ebook Centralin ja Ellibsin e-kirjat, jotka edellyttävät henkilökohtaisilla Laurean verkkotunnuksilla kirjautumista myös Laurean verkossa.

  • Etänä

Etänä lisensioituja aineistoja voi käyttää vain henkilökohtaisilla korkeakoulun verkkotunnuksilla kirjautumalla. Laurealaiset voivat käyttää vain Laurealle lisensioituja aineistoja ja haagahelialaiset ja metropolialaiset vastaavasti vain heille lisensioituja aineistoja.

Aineistojen käyttöehdot

Aineistokohtaisista käyttöoikeuksista löydät tietoa FinELibin sivuilta, aineistojen sivuilta tai kysymällä kirjastosta.

Verkkotunnukset

Verkkotunnuksista vastaa kunkin korkeakoulun IT-hallinto.

Verkkotunnuksiin liittyviä ohjeita

Kysymykset verkkotunnuksiin liittyen

HUOM! Ilmoita kysymyksesi yhteydessä nimesi, oma korkeakoulusi ja mitä opintoja olet suorittamassa. Käytä oman korkeakoulusi sähköpostia.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement