Turvallisuusala: Viranomais- ja oikeustieto yms.

Valtioneuvoston julkaisuarkisto

Tilastotiedon lähteitä

Kotimaiset tilastot

Kansainväliset tilastot

Oikeustieto

Kotimaiset lähteet

EU-oikeus

Kotimaisia tutkimuslaitoksia

Turvallisuusalaan liittyvä viranomaistieto

EU:n turvallisuuteen liittyvät erillisvirastot

Vahingontorjunta

Sanastoja

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement