Fysioterapia: Avoin data

Avoin data tiedonlähteenä

" "

Avoin data on:

  • julkista tietoa, joka on saatavilla Internetissä yleisesti tunnetuilta sivuilta
  • lisenssiehdot sallivat uudelleenkäytön
  • koneluettavassa muodossa
  • maksutonta

Kaikki voivat hyödyntää avointa dataa mm. taustatietona ja omassa kehittämistyössä. Työelämässä oman alan reaalimaailman avoin data on tärkeä kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Muoto vaihtelee raakadatasta jalostettuun, anonymisoituun dataan. Tiedot on anonymisoitava, jotta henkilö ei ole suorasti tai epäsuorasti tunnistettavissa. Julkinen sektori tuottaa paljon avointa dataa, josta suuri osa on tilastotietoa. Myös tutkimusaineistot voivat olla avoimia.

Muista aina tarkistaa uudelleenkäytön ehdot ja kertoa alkuperäinen lähde!

Julkaisuja

Löydät käytännön esimerkkejä: Finna.fi. Hae "avoin data" ja valitse tuloksista opinnäytetyöt. 

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement