Skip to Main Content

Avoin data: Avoin data

Avoin data on julksihallinnon, organisaatioiden ja yritysten tuottamaa tai niille kertynyttä julkista tietoa, joka on avattu sellaisessa muodossa, että se on kaikkien hyödynnettävissä. Kansalaiset ja yritykset voivat käyttää avointa dataa maksutta, esimerkiksi opiskelussa tai uuden tuotteen kehittämisessä. Tällä sivulla esitellään  julksihallinnon tuottamaa avointa dataan sekä dataportaaleja. 

Avoin data tiedonlähteenä

Avoin data on:

  • julkista tietoa, joka on saatavilla Internetissä yleisesti tunnetuilta sivuilta
  • lisenssiehdot sallivat uudelleenkäytön
  • koneluettavassa muodossa
  • maksutonta

Kaikki voivat hyödyntää avointa dataa mm. taustatietona ja omassa kehittämistyössä. Työelämässä oman alan reaalimaailman avoin data on tärkeä kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Muoto vaihtelee raakadatasta jalostettuun, anonymisoituun dataan. Tiedot on anonymisoitava, jotta henkilö ei ole suorasti tai epäsuorasti tunnistettavissa. Julkinen sektori tuottaa paljon avointa dataa, josta suuri osa on tilastotietoa. Myös tutkimusaineistot voivat olla avoimia.

Muista aina tarkistaa uudelleenkäytön ehdot ja kertoa alkuperäinen lähde!

Julkaisuja

Löydät käytännön esimerkkejä: Finna.fi. Hae "avoin data" ja valitse tuloksista opinnäytetyöt. 

Dataa eri aloilta

Tutkimusaineistoja

Sosiaali- ja terveysala

Alueellista tietoa

Monet kunnat ja kaupungit tuottavat avointa dataa, jota voi käyttää niin taustatietona kuin palveuiden ja sovellusten kehittämisessä. Kokeile hakemalla  internetistä "avoin data" ja haluamasi kaupunki tai kunta.

Liikenne ja paikkatiedot

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement