Avoin data: Avoin data

Avoin data tiedonlähteenä

" "

Avoin data on:

  • julkista tietoa, joka on saatavilla Internetissä yleisesti tunnetuilta sivuilta
  • lisenssiehdot sallivat uudelleenkäytön
  • koneluettavassa muodossa
  • maksutonta

Kaikki voivat hyödyntää avointa dataa mm. taustatietona ja omassa kehittämistyössä. Työelämässä oman alan reaalimaailman avoin data on tärkeä kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Muoto vaihtelee raakadatasta jalostettuun, anonymisoituun dataan. Tiedot on anonymisoitava, jotta henkilö ei ole suorasti tai epäsuorasti tunnistettavissa. Julkinen sektori tuottaa paljon avointa dataa, josta suuri osa on tilastotietoa. Myös tutkimusaineistot voivat olla avoimia.

Muista aina tarkistaa uudelleenkäytön ehdot ja kertoa alkuperäinen lähde!

Julkaisuja

Löydät käytännön esimerkkejä: Finna.fi. Hae "avoin data" ja valitse tuloksista opinnäytetyöt. 

Alueellista tietoa

Useat kunnat ja kaupungit tuottavat avointa dataa, jota voi käyttää niin taustatietona kuin palveuiden ja sovellusten kehittämisessä. Usein sivustoilla on käytännön esimerkkejä. Hae internetistä "avoin data" ja haluamasi kaupunki.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement