Avoin data: Avoin data

Avoin data tiedonlähteenä

" "

Avoin data on tietoa, joka julkaistaan uudelleenkäyttöön soveltuvassa muodossa ja avoimesti lisensoituna. Muoto vaihtelee raakadatasta jalostettuun, anonymisoituun dataan. Tiedot on anonymisoitava, jos niistä henkilö on suorasti tai epäsuorasti tunnistettavissa. Julkinen sektori tuottaa paljon avointa dataa, josta suurin osa on tilastotietoa. Avointa dataa voi hyödyntää mm. taustatietona ja omassa kehittämistyössä. Muista aina tarkistaa uudelleenkäytön ehdot!

Alueellista tietoa

Useat kunnat ja kaupungit tuottavat avointa dataa, jota voi käyttää niin taustatietona kuin palveuiden ja sovellusten kehittämisessä. Sivustoilla on esimerkkejä kehittämisestä.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement