RefWorks-opas: Viittaustyyli & tyylin muokkaus

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viittaustyylin muokkaus

Voit luoda viittaustyylejä joko tekemällä kokonaan uuden tyylin (New style) tai muokkaamalla jotain olemassa olevaa tyyliä (All styles, My styles). Viittaustyylissä voit käyttää erilaisia tekstiviitteiden (citations), alaviitteiden (footnotes) ja lähdeluettelon (bibliography) yhdistelmiä. Jokaiselle tyylille määritellään 1) yleiset asetukset ja 2) kenttäkohtaiset ulkoasumäärittelyt. Lisäksi on mahdollista tehdä 3) kielikohtaisia määrittelyjä.

1. Yleiset asetukset eri viittaustyypeille (Bibliography, Citations ja Footnotes)

  • Bibliography Settings määrittelee viiteluettelon tai bibliografian lähdeviitteiden lajittelujärjestyksen, sisennykset, rivivälit jne.
  • Citations Settings määrittelee tekstiviitteiden numeroinnin, tekijä-vuosi -näkymän ja viitteiden järjestyksen.
  • Footnotes Settings määrittelee alaviitteiden rivivälit ja toistettavat elementit.

2. Ulkoasumäärittelyt eri viittaustyypeille (BibliographyCitations ja Footnotes)

  • Kaikille kolmelle viittaustyypille määritellään erikseen käytettävät kentät, kenttien järjestys, välimerkitys, välilyönnit, tekstin ominaispiirteet jne.
  • Määrittelyt on tehtävä myös kaikille käytettäville julkaisutyypeille (kirja, lehtiartikkeli, web-sivu, väitöskirja jne.). Huom! Määrittelyt on tärkeää tehdä myös generic-julkaisutyypille, jota RefWorks käyttää silloin kun viitteessä ei ole yksilöity julkaisutyyppiä.

3. Kielikohtaiset määrittelyt

  • Kielikohtaisilla määrittelyillä (Language group) voidaan mm. muuttaa lajittelua tai isojen alkukirjainten käyttöä (casing). Viitteessä pitää olla tieto viitteen kielestä.

1. Klikkaa -painiketta ja valitse Citation Style Editor.

Tee lähdeluettelo

2. Etsi muokattava tyyli kirjoittamalla hakusana laatikkoon. Jos et ole varma muokkauskelvollisesta tyylistä, voit katsoa tyylien muotoiluja ja esimerkkiviitteitä klikkaamalla tyylin nimeä.

Styles

3. & 4. Löydettyäsi muokattavaksi sopivan tyylin klikkaa Save a Copy -painiketta. Ohjelma avautuu tyylin muokkaustilaan. Ohjelma kehottaa nimämään tyylin uudelleen. Voit vaihtaa nimen kirjoittamalla uuden nimen vanhan päälle. Tallenna Save.

Vaihtoehtoinen tapa:

3. Löydettyäsi käytettävän tyylin klikkaa Options-painiketta ja valitse Duplicate.

Tyylin muokkaus

4. Seuraavassa ponnahdusikkunassa voit nimetä tyylin uudelleen, tallenna klikkaamalla Create duplicate. Huom! Jos et vaihda tyylin nimeä, alkuperäisen tyylin nimen jälkeen tulee sulkuihin (copy).

5. Voit nyt ryhtyä muokkaamaan tyyliä.

6. Tee muutokset lähdeluettelon (Bibliography) lisäksi tekstiviitteille (Citations) ja alaviitteille (Footnotes). Muokkaa kaikki käyttämäsi julkaisutyypit yksi kerrallaan. Julkaisutyypin (Reference type) oletusarvo on Generic, jota RefWorks käyttää aina kun julkaisutyypiä ei ole määritelty. Tallenna muutokset klikkaamalla Save-painiketta.

7. Uusi tyyli näkyy nyt All styles -luettelossa ja My styles -luettelossa vain henkilökohtaisella tililläsi. Tyylin alapuolella lukee Me (owner).

8. Klikkaamalla tyylin nimeä pääset palaamaan muokkaustilaan, tallenna muutokset klikkaamalla Save-painiketta.

9. Kun olet tyylin muokkaustilassa, klikkaamalla Options-painiketta voit nimetä tyylisi uudelleen, tehdä siitä kopion tai poistaa sen.

Options

1. Lähdeluettelon yleisiä asetuksia voit muokata Bibliography-valinnan Bibliography Settings -kohdassa.

Tyylin muokkaus

 

2. Voit määritellä esimerkiksi missä järjestyksessä (aakkosjärjestys, mainitsemisjärjestys) lähdeviitteet tulevat lähdeluetteloon. Voit myös tehdä ulkoasuun liittyviä muutoksia, kuten rivivälit ja viitteen sisennykset.

Bibliografian asetukset

 

3. Bibliography Settings -valinnan yläpuolella olevassa laatikossa voit määritellä mitä tietoja sisällytät lähdeluettelon lähdeviitteisiin, esimerkiksi tekijän, julkaisuvuoden, otsikon, kustantajan, DOIn. Voit muuttaa tietojen esittämisjärjestystä raahaamalla kentän toiseen paikkaan, voit poistaa tietoja klikkaamalla kentän vieressä olevaa ruksia tai voit lisätä tietoja +-merkistä.

4. Tarkemmat julkaisutyyppikohtaiset muutokset teet valitsemalla Reference type -kohdasta käytettävän julkaisutyypin. Muutokset on tehtävä kaikille julkaisutyypeille erikseen (book; book section; book, edited collection; journal article; newspaper article; generic jne.).

5. Kenttiä koskevia muutoksia pääset tekemään klikkaamalla kentän nimeä, esimerkiksi Authors. Tekijän kohdalla voit mm. määritellä kuinka monta tekijää lähdeluettelossa mainitaan. Voit lisätä myös kenttää koskevan oman kommenttisi (Comment). Tieto kenttään liittyvästä kommentista näkyy sinisenä pisteenä kentän nimen yhteydessä.

Authors editointi

1. Tekstiviitteen (tekstin sisäisen viitteen) yleisiä asetuksia voit muokata Citations-valinnan Citations Settings -kohdassa.

Tekstiviitteet

 

2. Voit määritellä esimerkiksi missä järjestyksessä lähdeviitteesi ovat (tekijän mukainen aakkosjärjestys, julkaisuvuoden mukaan nouseva tai laskeva järjestys). Vot myös tehdä ulkoasun muutoksia lähdeviitteisiin, kuten kursiivi.

Citations settings

3. Citation Settings -valinnan yläpuolella olevassa laatikossa voit määritellä mitä tietoja sisällytät tekstin sisäiseen viitteeseen,  esimerkiksi tekijän ja julkaisuvuoden. Voit muuttaa tietojen esittämisjärjestystä raahaamalla kentän toiseen paikkaan, voit poistaa tietoja klikkaamalla kentän vieressä olevaa ruksia tai voit lisätä tietoja +-merkistä.

4. Tarkemmat julkaisutyyppikohtaiset muutokset teet valitsemalla Reference type -kohdasta käytettävän julkaisutyypin. Muutokset on tehtävä kaikille julkaisutyypeille erikseen (book; book section; book, edited collection; journal article; newspaper article; generic jne.).

5. Kenttiä koskevia muutoksia pääset tekemään klikkaamalla kentän nimeä, esimerkiksi Authors. Tekijän kohdalla voit mm. määritellä kuinka monta tekijää tekstiviitteessä (tekstin sisäisessä viitteessä) mainitaan. Voit lisätä myös kenttää koskevan oman kommenttisi (Comment). Tieto kenttään liittyvästä kommentista näkyy sinisenä pisteenä kentän nimen yhteydessä.

Authors-kenttä

MLA 8th -tyyli ja sivunumerot

Miten saan tekstiviitteestä pois sivunumerot?

MLA 8th -tyyli tuo tekstiviitteeseen julkaisun sivunumerot, esim. (Adie 349-351). Jos suoran lainauksen yhteydessä on tarve korvata julkaisun sivunumerot lainauksen sivunumerolla, muutos toteutetaan seuraavasti.

1. Klikkaa ko. tekstiviitettä, jotta editointi-ikkuna avautuu.

Piilota sivunumerot

2. Rasti ruutuun Suppress Pages, niin Preview Citation -ikkunasta katoaa sivunumerot. Lisää Suffix-laatikkoon suoran lainauksen sivunumero.

Suppress Pages rukasttu

3. Lainauksen sivunumero ilmestyy Preview-ikkunaan.

Lainauksen sivunumero lisätään

4. Tallenna muutokset (OK).

Alaviitteitä käyttäviä tyylejä

Erillistä listaa ei ole olemassa.

OSCOLA-viittaustyyli (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) on käytössä lakitekstien yhteydessä Englannissa https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/publications/oscola.

Journal of Social History -tyyli tekee alaviitteen ja lähdeluettelon.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement