RefWorks-opas: Kansioiden hallinta

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Kansiot

1. Klikkaa My Folders -painiketta 

2. Klikkaa + Add a folder

2. Anna kansiolle nimi Name your folder

3. Tallenna Save

 

1. Klikkaa  My Folders -painiketta

2. Valitse kansio, jonka haluat nimetä uudelleen

3. Klikkaa kolmea pistettä kansion oikealla puolella 

4. Valitse Rename

5. Nimeä kansio uudelleen Name your folder

6. Tallenna Save

1. Klikkaa My Folders -painiketta

2. Valitse kansio, jonka haluat poistaa

3. Klikkaa kolmea pistettä kansion oikealla puolella

4. Valitse Delete

5. Refworks varmistaa "Are you sure you want to delete the folder...? Vastaa Yes. Huom! Vain kansio poistuu, mutta viitteet jäävät edelleen tilillesi.

 

1. Klikkaa My Folders -painiketta

2. Valitse kansio, jolle haluat tehdä alakansion

3. Klikkaa kolmea pistettä pääkansion oikealla puolella

4. Valitse Add subfolder...

5. Anna alakansiolle nimi Name your folder

6. Tallenna Save

 

RefWorks-ohjelmaan haetut uudet viitteet tulevat ensin Last Imported -kansioon. Viitteet säilyvät Last Imported -kansiossa 30 päivää. Kansioi viitteet (My Folders).

Voit tyhjentää Last Imported -kansiossa olevat viitteet klikkaamalla Clear "Last Imported".

Poistetut viitteet löytyvät Deleted -kansiosta.

Not in Folder -kansiossa ovat viitteet, joita ei ole vielä sijoitettu mihinkään kansioon.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement