RefWorks-opas: Web of Science

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirtäminen Web of Sciencesta

1. Valitse siirrettävät viitteet.

2. Valitse (Save to EndNote online) pudotusvalikosta Save to RefWorks.

3. Valitse ponnahdusikkunassa Record Content -pudotusvalikosta esim. Author, Title, Source, Abstract.

4. Klikkaa Send-painiketta.

5. Viitteet siirtyvät suoraan RefWorksiin.

6. Saat ilmoituksen Import complete. Klikkaa OK.

7. Löydät viitteet Last Imported -kansiosta ylimpänä listalla.

HUOM! Jos olet jo käyttänyt Web of Sciencea, kohdan 2. "Export" saattaa tarjoa suoraan Save to RefWorks -painiketta.

Web of Science (WoS)

ISI Web of Science sisältää viitetietokantoja, joissa on artikkelitietojen lisäksi tietoa viittauksista. Aineiston avulla voi mm. tarkastella julkaistuihin artikkeleihin tehtyjen viittauksien määriä ja lehtien impact factor -lukuja.

Web of Science provides seamless access to the Science Citation Expanded®, Social Sciences Citation Index®, and Arts & Humanities Citation Index™.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement