RefWorks-opas: SAGE Journals Online

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirto SAGE Journals Onlinesta

Viite kerrallaan (siirto onnistuu vain, jos artikkelilla on abstrakti omana tiedostonaan)

 1. Klikkaa Abstract auki.
 2. Klikkaa Cite
 3. Valitse avautuvassa ponnahdusikkunassa pudotusvalikosta Format: RefWorks.
 4. Klikkaa Download Citation
 5. Klikkaa Submit data to RefWorks
 6. Viite siirtyy automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK.
 7. Löydät viitteen Last Imported -kansiosta ylimpänä listalla. Kansioi viite.

Monta viitettä

 1. Valitse viitteet
 2. Klikkaa Download selected citations
 3. Valitse Format: RefWorks
 4. Klikkaa Download Citation
 5. Klikkaa Submit data to RefWorks
 6. Viitteet siirtyvät automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK.
 7. Löydät viitteet Last Imported -kansiosta ylimpänä listalla. Kansioi viitteet.

5.2.2019

SAGE

SAGE Journals Online sisältää yli 600 kokotekstilehteä mm. kasvatustieteen, psykologian, viestinnän, liiketalouden, tekniikan, luonnontieteiden, lääketieteen, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilta.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement