RefWorks-opas: OVID: Medline, PsycARTICLES, PsycINFO

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirtäminen OVIDista

  1. Valitse siirrettävät viitteet
  2. Klikkaa viitelistan yläpuolella olevaa Export -painiketta
  3. Avautuvassa Export Citation(s) -ponnahdusikkunassa tee seuraavat valinnat:
    • Format: RefWorks
    • Fields: Complete Reference
    • Lopuksi paina Export Citation(s) -painiketta

       4. Viitteet siirtyvät automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK

       5. Löydät viitteet Last Imported -kansiosta. Kansioi viitteet.

5.2.2019

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement