RefWorks-opas: Melinda

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirto Melindasta

  1. Valitse siirrettävät viitteet
  2. Viitelistan alapuolella olevasta Viitteidenhallinta-laatikosta valitse haluatko siirtää kaikki, valitut vai avoinna olevan sivun viitteet. Valitse RefWorks-vienti ja paina Toteuta.
  3. Viitteet siirtyvät automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK.
  4. Löydät viitteet Last Imported -kansiosta. Kansioi viitteet.

6.2.2019

Melinda

Melinda on suomen korkeakoulukirjastojen yhteisluettelo. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot korkeakoulu- ja yliopistokirjastojen, Eduskunnan kirjaston ja Varastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä kirjoista, aikakauslehdistä ja sarjoista, kartoista, visuaalisesta aineistosta, arkistoista ja elektronisesta aineistosta.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement