RefWorks-opas: Fennica

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirto Fennicasta

  1. Valitse siirrettävät viitteet.
  2. Klikkaa viitelistan yläpuolella olevaa Viitteidenhallinta -painiketta.
  3. Valitse Viitelistan muoto: RefWorks-vienti (viitteet suoraan RefWorksiin).
  4. Klikkaa Toteuta-painiketta.
  5. Viite siirtyy automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK.
  6. Löydät viitteet Last Imported -kansiosta ylimpänä listalla. Kansioi viitteet.

8.2.2019

Fennica

Fennica-tietokanta on Suomen kansallisbibliografia, joka sisältää tiedot Suomessa painetuista tai muuten valmistetuista kirjoista, lehdistä, sarjoista, kartoista, audiovisuaalisesta aineistosta sekä elektronisista tallenteista sekä ennakkotietoja lähiaikoina ilmestyvistä julkaisuista. Lisäksi tietokannassa on tietoja ulkomailla ilmestyneistä julkaisuista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement