RefWorks-opas: Arto

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Viitteiden siirtäminen Artosta

  1. Valitse siirrettävät viitteet.
  2. Klikkaa Viitteidenhallinta-painiketta.
  3. Valitse Viitelistan muoto -pudotusvalikosta RefWorks-vienti (viitteet suoraan RefWorksiin).
  4. Klikkaa Toteuta-painiketta.
  5. Viitteet siirtyvät automaattisesti. RefWorks ilmoittaa Import complete. Klikkaa OK.
  6. Löydät viitteet Last imported -kansiosta. Kansioi viitteet.

7.2.2019

Arto

Arto on uusien kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Aineistoa on kattavimmin 1990-luvun alusta, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa koskevia viitteitä on runsaasti. Artoon rekisteröidään artikkelit kattavasti n. 500 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä (ns. vastuulehdet). Tiedot tallennetaan kuukauden sisällä lehden ao. numeron ilmestymisestä. Lisäksi Artoon tallennetaan kuhunkin aihealueeseen liittyviä artikkeliviitteitä lukemattomista muista lehdistä ja kokoomateoksista. Artikkelitietueet ovat kaikilta tiedon alueilta ja tieteellisyyden asteilta.

Artossa on myös runsaasti linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin.

Arto database is an index of articles from approximately 500 Finnish journals.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement