RefWorks-opas: Mikä on RefWorks?

Ohjeita RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käyttöön

Laurean RefWorks tilaus päättyy

 • Laurean RefWorks tilaus päättyy 31.12.2021 sopimusehtojen muutoksen vuoksi.
 • Vanha RefWorks -käyttäjä, muista ottaa viitteesi talteen 31.12.2021 mennessä! Lue ohje
 • Uusia laurealaisia RefWorks-tilejä ei pidä enää luoda

Mikä on RefWorks?

RefWorks on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voit

 • koota hakutuloksia ja mielenkiintoisia lähteitä yhteen paikkaan
 • tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon omaan työhösi usealla eri viittaustyylillä

Voit luoda RefWorksiin oman tilin, johon voit tallentaa viitteitä ja liitetiedostoja. RefWorks-tilillesi voit siirtää viitteitä lähes kaikista tietokannoista. Voit tehdä viitteistä luetteloita, tulostaa ja lähettää niitä sähköpostilla sekä poimia viittauksia kirjoittamaasi tekstiin sekä jakaa valikoituja viitetietokansioita muille. Maksuttoman Write-N-Cite -lisäosan avulla voit tehdä Wordissa lähdeviittaukset käsikirjoitukseen samalla kun kirjoitat tekstiä. Viittausten perusteella ohjelma laatii lähdeluettelon valitsemasi viittaustyylin mukaisesti ja päivittää sitä automaattisesti.

Viitteidenhallinnan tavoitteet

 • ymmärtää, että viittaaminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • ymmärtää, että viitteidenhallinta on osa tutkijan työtä ja hyvin tehtynä säästää sekä työtä että aikaa
 • ymmärtää, että on erilaisia viittaustyylejä (esimerkiksi lehdillä) ja että olemassa olevia viittaustyylejä voi myös muokata
 • osaa siirtää mm. tietokannoista viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan
 • osaa organisoida viitteensä viitteidenhallintaohjelmassa esimerkiksi käyttötarkoituksen tai aiheen mukaan
 • osaa käsikirjoituksessaan viitata lähteisiin ja tehdä käsikirjoitukseen lähdeluettelon

Uusi ja vanha RefWorks

RefWorksista on julkaistu kokonaan uusi versio - New RefWorks. Uuteen versioon luodaan uudet tunnukset, joten voit käyttää uutta ja vanhaa tiliäsi rinnakkain niin halutessasi. Vanha 2.0-versio - legacy - on käytettävissä toistaiseksi. 

HUOM! 

 • Vanhalla RefWorks-versiolla aloitetun Word-dokumentin muokkaamista ei toistaiseksi voi jatkaa uudella
 • Uudessa versiossa on vielä ongelmia skandinaavisten (å, ä ja ö) merkkien kanssa. Ongelman saa ratkaistua korjaamalla väärin siirtyneet merkit käsin RefWorks-tietokantaan - tai tallentamalla viitteen RIS-muodossa ja importoimalla sen RefWorksiin (tämäkin vaatii yleensä korjailua). Ääkkösongelman pitäisi korjautua kesäkuun 2018 päivityksessä.
 • Finnasta tuotavien ääkkösongelma on korjattu (13.3.2018)
 • Ohjelmaan voi toistaiseksi luoda vain yhden tilin/tunnuksen.

Mikä viittaustyyli valita?

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Esimerkkejä yleisistä viittaustyyleistä ovat: APA, Chicago, Harvard, Vancouver.

Laurealla on oma viittauskäytäntö, joka on lähinnä Harvard-viittaustyyliä. Tyyli seuraa Linkistä löytyvää Laurean viittausohjeistoa, mikä taas puolestaan perustuu Hirsjärven Tutki ja kirjoita -kirjaan.

Mikä tyyli valita?
- Jos teet opinnäytetyötä, valitse RefWorksia käyttäessäsi Laurea viittaustyyliksi
- Jos teet artikkelia johonkin lehteen, valitse lehden suosima viittaustyyli.

Laurea-kirjasto | Saavutettavuusseloste | Laurea Library | Accessibility statement