RefWorks_2: Viitteidenhallinnan tarkoitus

Uusi RefWorks

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma auttaa sinua pitämään kirjallisuusviitteesi tallessa ja järjestyksessä. Voit luoda itsellesi oman tietokannan haluamistasi viitteistä. Saat myös kätevästi lisätyksi viitteitä kirjoittamasi julkaisun, esim. opinnäytetyön, lähdeviitteiksi. RefWorks on Laurean opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan käytettävissä selaimella kaikkialla, missä on Internet-yhteys.

 

Viitteidenhallinnan tavoitteet

RefWorksista on julkaistu kokonaan uusi versio - New RefWorks. Uuteen versioon luodaan uudet tunnukset, joten voit käyttää uutta ja vanhaa tiliäsi rinnakkain niin halutessasi. Vanha 2.0-versio - legacy - on käytettävissä toistaiseksi. 

HUOM! 

  • Vanhalla RefWorks-versiolla aloitetun Word-dokumentin muokkaamista ei toistaiseksi voi jatkaa uudella
  • Uudessa versiossa on vielä ongelmia skandinaavisten (å, ä ja ö) merkkien kanssa. Ongelman saa ratkaistua korjaamalla väärin siirtyneet merkit käsin RefWorks-tietokantaan - tai tallentamalla viitteen RIS-muodossa ja importoimalla sen RefWorksiin (tämäkin vaatii yleensä korjailua). Ääkkösongelman pitäisi korjautua kesäkuun 2018 päivityksessä.
  • Finnasta tuotavien ääkkösongelma on korjattu (13.3.2018)
  • Ohjelmaan voi toistaiseksi luoda vain yhden tilin/tunnuksen.

Mikä viittaustyyli valita?

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Esimerkkejä yleisistä viittaustyyleistä ovat: APA, Chicago, Harvard, Vancouver.

Laurealla on oma viittauskäytäntö, joka on lähinnä Harvard-viittaustyyliä. Valitse siis RefWorksia käyttäessäsi Harvard tyyliksi.

RefWorks peruskäyttö

RefWorks edistynyt käyttö

RefWorks viitteiden jakaminen

Laurea-kirjasto | Laurea Library