Tutkijan tueksi: Tiedonhankinta

Ohjeita tutkimuksen tiedonhakuun

Kuinka löytää oman tutkimuksen kannalta keskeiset lehdet ja artikkelit? Tähän löydät ohjeita kohdasta Artikkelihaun ABC. Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä oman kampuksen informaatikkoon.

Lehtihaku (Finna)

Hae lehteä kaikista Laurean tietokannoista. Kirjoita lehden nimi tai ISSN-tunnus.

LibGuides - Tiedonhaun alakohtaiset oppaat

Tutustu alakohtaisiin tiedonhaun oppaisiin LibGuideseihin, joista voit hakea mm. oman alasi e-artikkeleita.

Täältä löydät linkkilistan kaikkiin Laurean tietokantoihin:

Ohjeita keskeisten lehtien ja artikkelien hakuun sekä viitteidenhallintaan

Laurean tiedonhaun välineet

Laureassa on kaksi omaa tiedonhakupalvelua:

Laurea Finna

  • Perushaku: kirjat & lehdet (myös Laurean tietokannoista)   
  • Artikkelihaku: hakee Laurean artikkelitietokannoista, ei täysin kattava

Laurea LibGuides   

  • linkit Laurean tietokantoihin niiden omiin käyttöliittymiin
  • Aineistot jaoteltu aloittain, ohjeita tietokantojen käyttöön, mm. e-kirjojen lukuun tabletilla 
  • Linkit toimivat niin, että kotikoneella tarjotaan ensin Laurean haka-kirjautumissivu

 GoogleScholarin käyttö

  • Kätevä tiedonhaun väline: hakee niin maksullisista tietokannoista (ei kaikista) kuin vapaasta verkon materiaalista talon ulkopuolelta sekä kertoo, kuinka paljon aineistoon on viitattu

Huom! Verkon ulkopuolelta Scholarin linkitys ei toimi tietokantoihin suoraan.  

Learn to use RefWorks in 20 minutes

Apua tiedonhakuun


Laurea-kirjasto tarjoaa monipuolisesti tiedonhankinnan ohjauspalveluita, tutustu tarjontaan täällä.

Laurea tarjoaa laadukkaan ja kansainvälisen kokoelman monipuolisia painettuja ja sähköisiä aineistoja käyttöösi.
Tutustu tarjontaan täällä.

Google Scholar

Google Scholar

   

Google Scholar on Googlen kehittämä hakukone tieteellisen tiedon etsintään. Lue tarkempi kuvaus Googlen omilta sivuilta.

Ohje: Google Scholar ja Laurean SFX-linkit

Avoin tiedonhaku

oaDOI - artikkeleiden Open Access -versioiden etsiminen DOI-tunnisteen avulla

OpenDOAR - avoimia julkaisuarkistoja

BASE - Bielefeld Academic Search Engine - yksi suurimpia akateemisten tiedonlähteiden hakukoneita

CORE - tieteellisten artikkeleiden hakukone

OpenAIRE

Laurea-kirjasto | Laurea Library