Tutkijan tueksi: Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen Laureassa osana julkaisemista

Arene ry ja Laurea-ammattikorkeakoulu edellyttävät korkeakoulussa tehtyjen tutkimusartikkelien rinnakkaistallennusta Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin ns. final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan julkaisuarkistoon. Työ rinnakkaistallennetaan, mikäli se kustantajan antamien oikeuksien puitteissa on mahdollista.

Laurean julkaisupalvelut hoitaa tehtävän puolestasi osana julkaisuprosessia. Julkaisupalvelut tallentaa Laurea Julkaisut avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti. Kokoomateokset rinnakkaistallennetaan lisäksi artikkeleittain. Julkaisupalvelut rinnakkaistallentaa muualla julkaistut tuotokset niiltä osin, kuin se on sallittua. Muualla julkaistuja tuotoksia rinnakkaistallennetaan takautuvasti vuodesta 2012.

Laurean julkaisusarjaa julkaistaan avoimella periaatteella. Laurealaisten kirjoittajien kanssa laadittujen julkaisujen ja artikkeleiden rinnakkaistallentaminen on sallittu. Sallimme artikkeleista nk. kustantajanversion tallentamisen ilman embargo-aikaa. Lisätietoja: julkaisut [at] laurea.fi

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin ns. final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan julkaisuarkistoon.

Final draft on vertaisarvioitu ja arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio artikkelista ennen julkaisemista.

Lähes 80% kustantajista sallii julkaisun rinnakkaistallentamisen  organisaation omaan julkaisuarkistoon. Laureassa kirjasto vastaa kustantajaluvan tarkistamisesta.

Theseus - AMKien julkaisut verkossa


Theseus-julkaisuarkistosta löytyvät niin ammattikorkeakoulujen julkaisut kuin opinnäytetyötkin. Ammattikorkeakoulujen rinnakkaistallennuspaikka on Theseus. Theseuksesta julkaisut voi linkittää omille kotisivuilleen tai jakaa sosiaalisessa mediassa kuten esim. ResearchGatessa ja Academia.edussa.

Entä tutkijoiden some?

Eikö rinnakkaistallennukseksi riitä artikkelin jakaminen ResearchGatessa ja Academia.edussa? Ei, sillä tutkijoiden sosiaalisen median palveluissa pysyvää tallennusta ei voida taata eivätkä artikkelit ole samalla tavalla haettavissa samasta korkeakoulun kontekstista.

Lisää aiheesta.
 

Rinnakkaistallentamisen prosessi Laureassa

1. Kirjoita artikkeli.
2. Kun julkaisusi on ilmestynyt, tee julkaisuilmoitus JUSTUS:ssa.
3. Laurean tieto- ja julkaisupalvelut tarkistavat kustantajan tekijänoikeuspolitiikan eli oikeuden rinnakkaistallentaa artikkelin Theseukseen ja sen jälkeen tallentavat työn.
4. Saat tiedon artikkelin tallennuksesta sähköpostiin sekä pysyvän osoitteen, jonka voit jakaa esim. ResearchGatessa.
Huom! Osa julkaisupalkkiosta on sidottu avoimeen julkaisemiseen ja final draft-version toimittamiseen Laurealle. Lisätietoja intrassa vararehtorin päätöksessä.

Laurean rinnakkaistallennusprosessi

Laurean rinnakkaistallentamisprosessia kuvaava posteri on ollut esillä toukokuussa 2016 Qualitative and Quantitative Methods in Libraries -konferenssissa Lontoossa sekä kesäkuussa 2016 Creating Knowledge -konferenssissa Reykjavikissa.

Laurea rinnakkaistallentaa 2016 alkaen

Laurea tallentaa talon julkaisusarjan ja artikkelit avoimesti Theseukseen vuodesta 2016 lähtien.

Rinnakkaistallentamisen edut

Rinnakkaistallentaminen parantaa tutkimusjulkaisujen näkyvyyttä sekä viittausten määrää. Julkaisut voi linkittää omille kotisivuilleen tai jakaa sosiaalisessa mediassa kuten esim. ResearchGatessa. Artikkelin rinnakkaistallentaminen Theseukseen ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet pysyvät kirjoittajalla, eivätkä siirry julkaisuarkistolle.

Kustantajien tekijänoikeuspolitiikka


Kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Suurilla kustantajilla on omat Open Access-sivut: Springer, Elsevier, Sage, Wiley, Taylor & Francis

Suomalaisten kustantajien rinnakkaistallennusperiaatteet on koottu sivulle Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus.

Huom! Tieto- ja julkaisupalveluiden henkilökunta tarkistaa artikkelisi tekijänoikeudet.

Laurea-kirjasto | Laurea Library