Tutkijan tueksi: Kirjoittamisen tuki

Luettavaa kirjoittamisesta

Viittaustekniikat

Tieteellisessä kirjoittamisessa lähteiden merkinnälle on monia erilaisia käytänteitä. Valitse julkaisukanavan mukainen viittauskäytänne ja noudata sitä johdonmukaisesti läpi julkaisun.

Muutamia yleisesti käytettyjä viittauskäytänteitä:

Open Access -julkaiseminen tieteellisissä lehdissä

Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen e-aineistojen neuvotteluista vastaava FinELib-konsortio pyrkii edistämään avointa julkaisua.

Tutustu FinElibin sivuilla tieteellisten kustantajien (Laurean osalta Emerald, Sage ja Elsevier) avoimen julkaisumallin käytäntöihin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Laurean julkaisupalveluihin: julkaisut [at] laurea.fi

Avoin julkaiseminen ja FinElib

Avoin julkaiseminen Emerald Premier -lehdissä

Avoin julkaiseminen Elsevierin lehdissä - lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä (excel)

Photo by Sandis Helvigs on Unsplash

Predator eli saalistaja -julkaisut

Oletko saanut sähköpostiisi yhteydenoton tieteelliseltä julkaisulta, joka haluaa julkaista artikkelisi? Olet mitä luultavammin törmännyt nk. predator- eli saalistajulkaisuun. Predator-julkaisija kalastelee julkaisumaksuja ja lehdessä ilmestynyt artikkeli ei saa ansaitsemaansa tieteellistä huomiota. Miten tunnistat predator-julkaisun?

Predator-julkaisu:

- nimellinen vertaisarviointi tai ei vertaisarvointia ollenkaan
- kustantajan sivuilta ei löydy avoimesti julkaisuprosessin kuvausta
- artikkelin julkaisemisesta pyydetään julkaisumaksua, jonka suuruutta ei ilmaista avoimesti
- toimituskunnan ja vertaisarvioijien yhteistiedot ovat puutteelliset tai niitä ei löydy
- kollegasi eivät tunne julkaisua entuudestaan
- lehden nimi ja/tai logo muistuttavat alansa huippujulkaisun vastaavia
- valheellinen impact factor

Internetissä on monia työvälineitä, joilla voit hakea luotettavaa julkaisukanavaa. Tarkista löytyykö julkaisu Directory of Open Access Journals (DOAJ) -sivustolta ja onko lehden kustantaja Open Access Scholarly Publishers Accosiation -jäsen (OASPA). 'Think. Check. Submit' ja 'Beall's List of predatory journals and publishers' ovat myös hyviä työvälineitä.

Voit ottaa yhteyttä myös Laurean julkaisupalveluihin (julkaisut [at] laurea.fi) - etsitään yhdessä hyvä julkaisukanava tekstillesi!

Avoin tiede ja kuvien käyttö

Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat yhteisessä hankkeessa opetusmateriaalien avoimuuden lisäämiseksi luoneet ImagOA -sivuston, joka neuvoo kuvien käyttöön tekijänoikeuslakia kunnioittaen ja avoimen tieteen käytäntöjen mukaisesti.

Julkaisutiedonkeruu

Tässä on OKM:n julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille. Ohjeistuksesta löytyy mm. määritelmät tieteellisestä, ammatillisesta ja yleistajuisesta julkaisusta, julkaisutyyppi- ja tieteenalaluokituksista.

Julkaisutiedonkeruu: käsitteet ja määrittelyt

Juuli-julkaisutietoportaali on tarkoitettu suomalaisten korkeakoulujen julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Juulin sisältämä data on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen tiedonkeruun yhteydessä suomalaisten korkeakoulujen julkaisurekistereistä.

Käännöspalvelut ja kielentarkastus

Lisätietoja Laurean käännösasioista ja -käytänteistä löydät intrasta.

Laurea-kirjasto | Laurea Library