Tutkijan tueksi: Laurea Journal

Laurea Journal

Laurea Journal on verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja artikkeleita ja blogitekstejä. Kirjoitukset esittelevät Laurean tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä.

Laurea Journalia julkaistaan avoimella periaatteella eli kannustamme jakamaan artikkeleita ja sallimme artikkeleiden rinnakkaistallentamisen CC BY-SA 4.0 -lisenssin mukaisesti. 

Laurea Journalin yhteystiedot

Juttuideat ja lisätietoja: julkaisut[at]laurea.fi

Päätoimittaja: Hanna Lahtinen (hanna.lahtinen[at]laurea.fi)

Kustannustoimittaja: Anna Laakkonen (anna.laakkonen[at]laurea.fi)

Noora Montonen (poissa 30.9. saakka)

Lehti luettavissa: journal.laurea.fi/

ISSN 2489-9690

Kirjoitusohjeet

Artikkelitekstin ohjepituus on 3000 – 8000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

  • Artikkelit jaetaan kategorioihin: Kehittyvä kollega, Kysytty kumppani, Onnistuva opiskelija. Artikkeli voi kuulua useaan eri kategoriaan.
  • Englanninkieliset artikkelit kootaan International-kategoriaan

Blogitekstin ohjepituus on 1500 – 4000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

  • Blogitekstit julkaistaan Keskustelunavaukset-kategoriassa

Merkitse otsikot, väliotsikot ja ingressi selkeästi.

Ehdota 3-5 artikkeliin liittyvää avainsanaa ja kategoriaa, johon artikkeli kuuluu.


Kuvat, kuviot, lähteet ja taulukot

Käytä taulukoita ja kuvioita harkiten. Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon. Tee kuvioista mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Taulukoita ja kuvioita voidaan tarvittaessa muokata julkaisun formaattiin sopivaksi.

Lähdeviitteet on hyvä merkitä tekstiin Laurean julkaisusarjan ohjeistuksen mukaisesti.

Jokaiseen artikkeliin liitetään vähintään yksi nostokuva. Voit artikkelia lähettäessäsi liittää mukaan yhden tai useamman ehdotuksen käytettävästä kuvasta. Kuvan minimiresoluutio on 1680px pitkältä sivulta. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kirjoittajatietojen yhteyteen liitetään kuva kirjoittajasta, lähetä kuva itsestäsi.

Kuvien, taulukoiden ja kuvioiden käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa kuvaajalta.


Huomioitavaa

Lähetä juttuehdotuksesi osoitteeseen julkaisut[at]laurea.fi.

Lehden toimituskunta antaa kirjoittajille palautetta lehteen lähetetyistä artikkeliehdotuksista. Juttuehdotukset arvioidaan avoimella open review –prosessilla. Tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisemista.

Tekstejä julkaistaan jatkuvan julkaisemisen periaatteella.

Kirjoittaja vastaa, että hän on kirjoittanut tekstin itse ja se on ennen julkaisematon.
Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -dokumenttiin.

Artikkelin julkaisu ja julkaisuilmoitus

Kun artikkeli on hyväksytty toimituskunnan palautteen ja mahdollisten korjausten jälkeen julkaistavaksi, Laurean julkaisupalvelut huolehtii julkaisemisesta verkkolehden alustalla, tehden tarvittavat muutokset tekstin muotoiluihin ja artikkelissa käytettäviin kuviin.

Muista tehdä artikkelistasi julkaisuilmoitus: justus.csc.fi

Kunkin artikkelin yhteydessä on sosiaalisen median jakonapit, joiden avulla artikkelia kannattaa jakaa omissa sosiaalisen median kanavissa.

Käytä jakamisen yhteydessä aihetunnisteita #LaureaJournal  #Laurea_UAS  #Laurea_RDI

Laurea-kirjasto | Laurea Library