Tutkijan tueksi: Julkaiseminen Laureassa

Tervetuloa Tutkijan tueksi: julkaiseminen Laureassa -oppaaseen

Tässä oppaassa käsitellään julkaisemista Laureassa, Open Access-käytänteitä, rinnakkaistallentamista ja avointa tiedettä ja tutkimusta. Opas on tarkoitettu Laurean kehittäjille, tutkijoille ja julkaisijoille. Oppaasta saat myös apua ja työvälineitä kirjoittamisen tueksi.  Yhteystiedot:Tieto- ja julkaisupalvelut, julkaisut(at)laurea.fi 

 

Koulutukset ja tapahtumat

Amkien Avoin TKI & opetus –päivä

Aika:             ke 15.11.2017 klo 9.00–15.30
Paikka:         Haaga-Helian Pasilan auditorio

Ohjelma:

09.00              Aamukahvi alkaa

10.00 – 10.15  Tervetuliaissanat ja hankekuulumiset / Seliina Päällysaho ja Jaana Latvanen

10.15 – 11.00  Tekijänoikeudet ja Creative Commons /Annamari Turunen

11.00 – 11.45  Tietosuoja ja aineiston avaaminen / Anne Kärki

11.45 – 12.15  Case Karelia / Kari Tiainen

12.15              Lounas (omakustanteinen)

13.15 – 13.45  Ajankohtaiskatsaus Theseuksen kehittämiseen / Tiina Tolonen ja Minna Marjamaa

13.45              Kahvi

14.15 – 15.00  Opetusmateriaalien avoimuus –hanke / Mari Pesola

15.00             Case LAMK / Miia Willman

15.30             Ohjelma päättyy

Ilmoittautuminen: https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/14399/lomake.html

Myös mahdollisuus seurata etänä, mutta edellyttää ilmoittautumista.

--

Tutkimusaineistojen anonymisointi -seminaari Tampereella 5.4.2017
Tietoarkisto järjestää yhdessä Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa 5. huhtikuuta seminaarin, jossa paneudutaan tutkimusaineistojen anonymisointiin. Seminaarissa kerrotaan konkreettisin esimerkein, miten anonymisointi voidaan toteuttaa käytännössä. Esimerkkejä on tarjolla sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin aineistoihin. Myös etäyhteys.

Research Data Management and Sharing -kurssi, Coursera. Hae nyt - kurssi alkaa 30.1.
Kurssin järjestää The University of North Carolina at Chapel Hill, The University of Edinburgh.

Kesytä aineistokaaos – seminaari tutkimusaineistojen hallinnasta 9.11.

Kirjasto ja Tietoarkisto järjestävät marraskuussa avoimen seminaarin tutkimusaineistojen hallinnasta. Seminaari keskiviikkona 9.11. klo 14.00-16.30 pidetään keskustakampuksella Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta. Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikkaa on valmisteltu kuluneen vuoden aikana, ja seminaarissa kerrotaan sen linjauksista ja siitä, mitä datapolitiikka tarkoittaa tutkijalle.

Nordic Open Science and Research Forum 2016, 21-23 November, Metropolia AMK, Helsinki

The aim of the event is to bring into discussion the societal impact of research through transparency and openness, sharing and re-use of data and assessment of quality of research.

Aineistonhallintakurssi 5.-6.9.2016 Tampereen yliopiston jatko-opiskelijoille

Tietoarkisto (FSD) on mukana järjestämässä Tampereen yliopiston jatko-opiskelijoille tarkoitettua Aineistonhallintakurssia (TAYJ032, 2op), jolla käydään läpi muun muassa rahoittajien vaatimuksia ja aineistonhallintasuunnitelman tekoa. Ilmoittaudu 21.8. mennessä!

TKI-toiminnan avoimuus -koulutus 26.8.2016

Koulutustilaisuus on osa avoimen tieteen osaajakoulutusta, jonka tavoitteena on edistää avoimuuden jalkauttamista korkeakoulujen opetukseen ja toimintaan.

TUHA-seminaari 21.4.2016
(aiheena tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kansallinen tutkimuksen arviointi)

Etiikan päivä 2016

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) koulutukset

UNESCOn Open Access opinto-ohjelma

Kansallisia ja kansainvälisiä koulutussivustoja

Tietoarkiston tapahtumat ja koulutukset

Laurean "Ideasta valmiiksi julkaisuksi"-koulutus

UNESCOn Open Access opinto-ohjelma

Ajankohtaista

Tuija Hirvikoski Euroopan komission tiedeohjelman asiantuntijaryhmään

Johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta on nimitetty mukaan Euroopan komission Open Science Policy Platform -ohjelman korkean tason asiantuntijaryhmään. 25-henkisen asiantuntijaryhmän nimitys julkistettiin Euroopan unionin kilpailukykyneuvostossa Brysselissä perjantaina 27. toukokuuta.

Tuija Hirvikoski edustaa European Open Science Policy Platformissa eurooppalaista avointen innovaatioiden living lab -ympäristöjen ENoLL (European Network of Living Labs) -verkostoa. Hirvikoski valittiin verkoston presidentiksi ja hallituksen puheenjohtajaksi viime kesänä.

European Open Science Policy Platform on asiantuntijaryhmä, jonka tarkoituksena on opastaa Euroopan komissiota avoimen tieteen toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Avoimen tieteen periaatteisiin kuuluu tieteellisen tutkimuksen avoimuuden ja tutkimusyhteistyön lisääminen niin, että tulokset ovat vapaasti tarkasteltavissa ja käytettävissä. Tavoitteena on saada aikaan luotettavampaa, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa tutkimusta.

Lisätietoa European Open Science Policy Platformista Euroopan komission verkkosivuilla.

 

Laurealainen - tule mukaan: TKI-toiminnan avoimuus -koulutus 26.8.2016, ilmoittautuminen 19.8. saakka

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke järjestää TKI-toiminnan avoimuus -koulutustilaisuuden 26.8.2016 Laurea Leppävaaran kampuksella. Tilaisuus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurea-ammattikorkeakoulun ja ATT-hankkeen yhteistyönä. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki: https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/TKI-toiminnan-avoimuus--koulutus-26.8.2016,-ilmoittautuminen-avattu.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opas kansainvälisestä tiedejulkaisemisesta nyt lainattavissa Laurea-kirjastosta

Laurea-kirjastossa on nyt lainattavissa Titus Hjelmin teos Globaalisti akateeminen: opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen. Teos opastaa tutkijoita kansainvälisen tiedekustantamisen maailmaan ja antaa käytännönläheisiä neuvoja mm. kustantajan löytämiseen. Teoksen saatavuustiedot Laurea Finnasta: https://laurea.finna.fi/Record/laurus.87543

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajankohtaista tietoa terveystietojen tutkimuskäytöstä

Monet tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia ja eurooppalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rahoittava Horisontti 2020 -ohjelma, suosittelevat rahoittamissaan tutkimushankkeissa kerättyjen tutkimusaineistojen avaamista. Myös useat tiedejulkaisut, kuten Plos One, edellyttävät, että tutkijat avaavat tutkimusaineistonsa. Henkilötietoja sisältäviä aineistojen tutkimuskäytössä on kuitenkin huomioitava se, että niiden hyödyntäminen ja jatkokäyttö ovat henkilötietolain mukaista.

Yhteiskuntatieteellinen Tietoarkisto ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke järjestivät lääke- ja terveystieteellisen tutkimuksen tietosuojakysymyksiä käsittelevän seminaarin 17.3. Tampereella. Terveystietojen tietosuojan tarkastelu on juuri nyt hyvin ajankohtaista, koska EU:n tuore tietosuoja-asetus korvaa kahden vuoden siirtymäajan jälkeen henkilötietolain, joka toimii tällä hetkellä henkilötietojen käsittelyn yleislakina. Tietosuoja-asetuksen keskeinen idea on yksilön itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, mikä edellyttää seminaarissa puhuneen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan korkeaa tietosuojatasoa ja sitä, että henkilötietojen käsittely perustuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin luottamukseen. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan tietosuoja-asetuksen vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön ja valmistelee tarvittavia lakimuutoksia.

Lääke- ja terveysalan tutkimuksessa tarvitaan lähes aina henkilötietoja, jotka ovat tietosuojan alaisia. Tietosuojan alaisten tietojen tutkimuskäyttöä säädellään tällä hetkellä useilla eri laeilla, mikä hankaloittaa alan tutkijoiden mielestä niiden tutkimuskäyttöä. Tutkijoiden huolena on mm. se, että he ovat epätietoisia siitä, millä edellytyksillä tietosuojan alaista tutkimusaineistoa voi jakaa ja jatkohyödyntää. Tutkijat toivoisivat myös saavansa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa kerättäviä tietoja aikaisempaa nopeammin ja joustavammin alan tutkimuksessa hyödynnettäväksi.

Lisätietoja: Avoin tiede ja tutkimus -sivusto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUHA (Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto) järjestää Helsingissä 21.4.2016 seminaarin, jonka pääaiheena on tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kansallinen tutkimuksen arviointi.

Seminaarin tavoitteena on avata keskustelua siitä, miten ja millaista yhteistyötä sekä yliopistot keskenään että yliopistot Suomen Akatemian kanssa voisivat tehdä tutkimuksen arviointien toteuttamisessa. Aamupäivän ohjelma on kaikille yhteinen ja tämä osuuden pääesiintyjänä on on Dr Gemma Derrick  (Lancaster University). Hän puhuu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimisesta osana Ison-Britannian REF2014 prosessia. Iltapäivällä jakaudutaan kahteen ohjelmalinjaan, joiden tarkemmat kuvaukset löytävät alla olevan linkin takaa. Ilmoittautumisohjeet löytyvät myös saman linkin takaa.

Alustava ohjelma ja ilmoittautumislinkki https://confluence.csc.fi/display/tutki/TUHA-verkoston+seminaari+21.4.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finlex-tietopankki avautuu avoimena datana 10.3.2016

 

Oikeusministeriön Finlex-tietopankin avoimen datan palvelu avataan 10. maaliskuuta. Finlex on oikeudellisen aineiston internet-palvelu ja nykyisin tarjolla vain verkkosivustona. Avoimen datan palvelussa Finlexin keskeiset aineistot ovat koneluettavassa muodossa, jota muut sovellukset ja tietojärjestelmät voivat hyödyntää. 

 

Finlexin laajentaminen avoimen datan palveluksi voi parantaa kansalaisille, hallinnolle ja yrityksille tarjottavia palveluja. Finlexin säädös- ja oikeustapaustietokantoihin sisältyvää tietoa saadaan tarjolle entistä monipuolisemmilla jakelukanavilla, esimerkiksi erilaisiin mobiilipalveluihin, personoituihin tiedonhakupalveluihin ja hakuportaaleihin.

 

Hanke on toteutettu oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, Aalto-yliopiston ja Edita Publishing Oy:n yhteistyönä, osana julkishallinnon tietovarantojen avaamista.

 

Kehittämishankkeessa on otettu huomioon mm. eurooppalaiset ELI- ja ECLI-metatietostandardit. 

 

Tervetuloa julkistusseminaariin

 

Finlexin avoimen datan palvelu avataan seminaarissa torstaina 10.3.2016 Säätytalossa

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki avoimen datan hyödyntämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet. Julkistuksen yhteydessä esitellään myös datapalveluun kehitettyjä ensimmäisiä sovellusdemoja, joista osaa voidaan hyödyntää nykyisessä Finlex-palvelussa.

 

Julkistustilaisuuden 10.3.2016 ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen löytyvät Aalto-yliopiston sivulta:    http://seco.cs.aalto.fi/events/2016/2016-03-10-semanttinen-finlex/

Lisätietoja:  tietopalvelupäällikkö Aki Hietanen (p. 02951 50510), sähköposti finlex@om.fi.

 

Linkit:

Finlexin avoimen datan palvelu (10.3. alkaen) http://data.finlex.fi

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laurea aloittaa tieteellisten julkaisuiden rinnakkaistallentamisen vuoden 2016 alussa

Rinnakkaistallentamisesta vastaa Laurean Tieto- ja julkaisupalvelut. Kirjoittaja voi toimittaa julkaisun final draft-version julkaisuilmoituksen yhteydessä tai tarjota vanhempia artikkeleita tallennettavaksi lähettämällä final draftin osoitteeseen julkaisut(at)laurea.fi. Rinnakkaistallennetut artikkelit tallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon.

Rinnakkaistallentamisen hyödyt:

  • Julkaisun avoimen saatavuuden paraneminen

  • Tutkimuksen laadun paraneminen

  • Tutkijan meritoituminen, viittausten määrän lisääntyminen

  • Saat julkaisullesi pysyvän osoitteen ja se on helpommin löydettävissä

  • Maksutonta ja vaivatonta!

Apua ja ohjausta


Julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Laurean julkaisupalveluihin: julkaisut(at)laurea.fi. Tiedonhaun ja Refworksin ohjausta oman kampuksen informaatikoilta.

Ajankohtaisia twiittejä avoimesta tieteestä

Laurea-kirjasto | Laurea Library