Turvallisuusala: Kirjat

Painetut kirjat

Laurea-kirjaston painetut kirjat löytyvät Laurean Finnasta.

Kirjastolle hankitut e-kirjat

Muita e-kirjakokoelmia  (nämä kirjat löytyvät myös Finnasta)

Vapaasti luettavia e-kirjoja

Laurea-kirjasto | Laurea Library