Matkailu- ja ravitsemisala: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus LINK:ssä.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Suomalaisten korkeakoulujen opinnäytteet ja väitöskirjat

Kansainväliset opinnäytetyöt

Vinkkejä tutkimuksen tekoon

Tampereen yliopiston Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivusto sisältää paljon hyödyllistä tietoa kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä.

Fasilitoinnin työkaluja. Laurea-kirjasto kerää ja lainaa fasilitointioppaita ja -työkaluja niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin käyttöön. Blogikirjoituksessa on kooste saatavilla olevista työvälineistä ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.

Laurea-kirjasto | Laurea Library