Hoitotyö: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeet

Opinnäytetyön tekemiseen laaditut ohjeet löytyvät Laurean opiskelijoiden intrasta

Viitteidenhallinta

Ammattikorkeakoulujen opinnäytteet

Ruotsinkielisiä opinnäytetöitä

Kansainvälisiä opinnäytetöitä

RefWorks - viitteidenhallinta

Laurea-kirjasto | Laurea Library