Fysioterapia: Opinnäytteet

Laurean opinnäytetyöohjeistus

Laurean opinnäytetyöohjeistus LINK:ssä.

Lisätietoa työn syöttämisestä Theseukseen ja ohjeita PDF:n tekemiseen.

Opinnäytetyöohjevideo

Vinkkejä tutkimuksen tekoon

Tampereen yliopiston Menetelmäopetuksen tietovaranto -sivusto sisältää paljon hyödyllistä tietoa kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tutkimusmenetelmistä.

KUDOS - YAMK opinnäytetyömateriaalipankki

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Suomen yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä ja julkaisuja

Loading ...

Kansainväliset opinnäytetyöt

RefWorks - viitteidenhallinta

Laurea-kirjasto | Laurea Library