Aineistonhallinnan opas: Etusivu

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

3AMK-yhteistyössä on otettu käyttöön yhteinen avoimuuspolitiikka.

Laurean datatuki

Laurean tarjoaa tukea aineistohallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Tukipalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse minna.marjamaa@laurea.fi.

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

  • pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia
  • aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
  • avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
  • luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava
  • avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
  • tuotosten ja aineistojen avaaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

Lähde: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta: ARENEn rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti. Helsinki: ARENE, 2016.

TKI-uutisia

CENTRIA - Centria News
DIAK - Diaktori   Yhteisöpaja
HAAGA-HELIA - Signals / Global Signals   Pedagogi   Campus Live
HAMK - HAMK Unlimited
JAMK - JAMKin verkkolehdet
KAMK - Uutiskirje
KARELIA - Karelia.fi   Vasu
KyAMK - Koskinen
LAMK - Lahtinen  The Bay City News
Lapin AMK - Lumen
LAUREA - Kehittäjä
MAMK - REaD
OAMK - Aito
POLAMK - Research review
SAIMIA - Saimian sanomat
SAMK - Agora
Savonia - Savonian sanomat
SeAMK - @SeAMK  SEAMK NEWS
TAMK - TAMK.nyt   TAMK.today
TURKU AMK - Aurinkolaiva
ÅLAND - HögAvisan

Laurean aineistonhallinnan prosessi

Laurean datatuki - Laurean tarjoaa tukea aineistohallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan.

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoimen tieteen perusteet verkko-opiskeluna!
Kaikille avoin Avoimen tieteen verkkokurssi sisältää perustietoa avoimesta tieteestä teksteinä, kuvina ja videoina.

Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssin sivulle

AMK-lehti

Uusia julkaisuja Theseuksessa

Loading ...

Laurea-kirjasto | Laurea Library