3AMK-kirjastot: 3AMK-opettajille

Tämä sivu on vielä keskeneräinen

Materiaali 3AMK:n yhteisille kursseille

Tälle sivulle on koottu ohjeita materiaalien valintaan 3AMK-yhteiskurssien näkökulmasta.

Tarvittaessa saat lisäneuvoja esim. lisensioitujen verkkoaineistojen käyttöoikeuksista ja toimivien linkkien tekemisestä omasta kirjastostasi.

3AMK-kirjastojen kokoelmatietokannat

Kirjastojen hankkimien aineistojen saatavuudesta

Lisensioidut verkkoaineistot

Jos käytät 3AMK-kurssilla lisensioituja verkkoaineistoja (esim. e-kirjoja, e-artikkeleita, tietokantoja), ota huomioon, että opiskelijoilla on pääsy vain oman organisaation lisensioimiin aineistoihin. Esim. Laurealle lisensioituun e-kirjaan ei metropolialaisella opiskelijalla ole pääsyä, ellei Metropolialla ole erikseen hankittuna omaa lisenssiä ko. e-kirjaan.

E-kirjojen, e-lehtien ja tietokantojen saatavuuden voit tarkistaa 3AMK-finnoista. Huomioi että tiettyjen e-kirjojen yhtäaikaiskäyttäjien määrä saattaa olla rajattu. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kirjastoon.

Opetuksessa tarvittavat e-aineistot on syytä jakaa opiskelijoille linkkien avulla. Artikkeleiden tai muiden lisensioitujen aineistojen kopioiminen ja liittäminen osaksi kurssimateriaalia ei yleensä ole sallittua.

Painetut aineistot

Jos kurssillasi käytetään painettuja kirjoja, kannattaa kirjojen saatavuus tarkistaa 3AMK-kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jos kirjojen saatavuudessa on puutteita, lähetä hankintapyyntö oman organisaatiosi kirjastoon hyvissä ajoin ennen kurssin aloitusta. Mainitse, että kyseessä on 3AMK-kurssi ja kurssin arvioitu osallistujamäärä.

Avoimen verkon aineistot

Linkittäminen on ongelmaton tapa tuoda avoimen verkon materiaaleja kurssimateriaaleihin. Jos haluat liittää avoimen verkon aineistoja muulla tavalla kurssimateriaaleiksi, katso ohjeet Kopioston sivulta.

Tekijänoikeudet ja käyttöehdot

Yhteiset lisensioidut tietokannat

Alla olevat tietokannat tai niiden alakokoelmat on tilattu kaikille 3AMK-kirjastoille. Näiden tietokantojen sisältö on kaikkien 3AMK-opiskelijoiden luettavissa. Linkit tietokantoihin löytyvät Finna-hakuliittymistä tietokannan nimellä hakemalla.

E-kirjakokoelmat

 • Alma Talent Pro Fokus
 • Alma Talent Pro Verkkokirjahylly
 • Bonnier Pro
 • Ebook Central (Academic Complete -paketti on kaikille tilattu. Sen lisäksi Ebook Central -kokoelmat sisältävät kirjastokohtaisia tilauksia) 

Artikkelitietokannat

 • Academic Search Elite (EBSCO)
 • Business Source Elite (EBSCO)
 • Emerald Premier
 • Kauppalehti Online
 • Talentum lehtiarkisto

Muut tietokannat

 • Edilex
 • SFS Online. Yhteisenä tilauksena on standardiryhmä 03: Palvelut. Yrityksen organisaatio, johtaminen ja laatu. Hallinto. Kuljetus. Sosiologia

Linkittämisestä

Toimivien linkkien muodostaminen kirjastojen lisensioimiin verkkoaineistoihin vaatii tarkkuutta. Yksi linkki ei yleensä toimi kaikkien kolmen amk:n opiskelijoille.

Pyydä apua toimivien linkkien tekemiseen omasta kirjastostasi. 

Ohjeita amk-kohtaisten linkkien tekemiseen:

Laurea-kirjasto | Laurea Library